DOKŁADNA KOMPOZYCJA WALORÓW

Bezwzględnie dokładny w kompozycjach walorów Gauguin był wybitnym przykładem nowego malar­stwa. A to ówczesne malarstwo pomaga nam do­strzec jeszcze jeden problem kostiumu jako symbolu czasu: problem ucieczki od miasta i kult natury. Dokładniej wsi. Ważną przyczyną nowego stylu była bowiem także niechęć do cywilizacji, już wy­łącznie miejskiej. Van Gogh, który uciekł na pro­wincję, i Gauguin,… Czytaj więcej »

U SCHYŁKU WIEKU

U schyłku wieku w zanied­banym stroju artystowskim malarz czy literat pokazywał, że ważny jest człowiek; nie ubiór, który każdy może kupić. ‚Artysta z końca XIX wieku wyobrażał sobie a przynajmniej udawał, że na szczycie drabiny społecznej stoi on. Inni, co najwyżej, mogą mieć więcej pieniędzy. Ale tej .fikcyjnej wyższości przeciwstawiał się jego ubiór mizerny. Nowy… Czytaj więcej »

PRAKTYCZNE UZASADNIENIE

Po uzasadnieniu praktycznym nowego męskiego ubioru odnaleźć można dalsze jego przyczyny, bar­dziej idealne. Indywidualizm był znamieniem epo­ki. Towarzyski wiek XIX, który przez. współdzia­łanie ludzi w miastach tyle dokonał w cywilizacji, wiek Balzaka i Zoli, opisujących społeczeństwo, nie bohatera, musiał wytworzyć reakcję. Dążenia indy­widualistyczne, tłumione, wybuchnęły z tym wię­kszą siłą. Artysta, któremu niedawno narzucano obowiązki wychowania,… Czytaj więcej »

CZTERY TYPY KAPELUSZY

Należały do nich cztery typy kapeluszy, 2 których każdy miał historię, sięgającą do dzisiaj. Podobny do kapelusza Eden był perłowoszary, z szeroką wstążką, wgięty w środku kapelusz noszony przez księcia Walii, późniejszego Edwarda VII w Bad Homburg, w ro­ku 1896. Najdłużej utrzymał się kapelusz tyrolski, z piórami, podejmowany na Zachodzie w okresach    przyjaźni niemieckiej.… Czytaj więcej »

W KAPELUSZU PANAMA

Takie były kapelusze panama, z niską okrągłą główką i wygiętym rondem, noszone przez grają­cych w tenis w Anglii od 1880 roku. Słomkowe były kapelusze wioślarzy, 2 wstążką czarną albo białą szeroką wstążką jedwabną. Zostały one uwie­cznione na artystyczno-sportowych obrazach Renoira z pejzażami nad Sekwaną. Stałą i sztywną’ formę miał również biały kask kolonialny, wówczas ame­rykański,… Czytaj więcej »

DOSZUKIWANIE SIĘ WPŁYWU SPORTU

Nawet w pelerynie może uparty kostiumolog do­szukać się wpływu sportu, skoro służyła niegdyś do turystyki pielgrzymiej. Z poważniejszym celem. ‚ Problemy epoki, w szczególności indywidualizm, i szacunek dla wsi, a także uleganie sportom wyra­ziły się w ówczesnych męskich kapeluszach. W okresie lat 1880—1900 występowało obok sie­bie na równych prawach kilkanaście ich typów i nasze współczesne… Czytaj więcej »